Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Zagraniczna praktyka zawodowa paszportem do pracy – to tytuł projektu, który został

zatwierdzony do realizacji w ramach akcji Mobilność Edukacyjna Programu ERASMUS+ w

roku szkolnym 2017/2018. Hubal już po raz czwarty otrzymał grant na wyjazd uczniów na

4-tygodniowe praktyki zagraniczne. Przyznana obecnie kwota dofinansowania to ponad 34

tysięcy euro. Projekt ten dotyczy wyjazdu na miesięczną praktykę – staż uczniów II i III klasy

technikum żywienia i usług gastronomicznych do Niemiec.

Wszystkie dotychczasowe projekty miały szanse realizacji dzięki działającemu przy szkole

Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala”. Obecny

projekt jest realizowany przy współpracy z niemiecką firmą VITALIS z Lipska . Głównym

koordynatorem projektu jest nauczyciel – Roman Paczkowski. W stażu weźmie udział 15

uczniów, grupie towarzyszyć będzie 1 opiekun. Wyjazd i pobyt w Niemczech dla uczniów

będzie całkowicie bezpłatny.

Staż / praktyka stanowi integralną część szkolenia zawodowego i ma na celu rozwój

zawodowy uczestników. Udział w zagranicznej praktyce umożliwi nabycie praktycznych

umiejętności. Dodatkowo wyjazd zagraniczny pozwoli skonfrontować poziom wiedzy

uczniów z oczekiwaniami stawianymi przez zagranicznych pracodawców. Wyjazd ten ma

również na celu poznanie kultury kraju (partner niemiecki przygotował bogaty program

kulturalny, m.in. wycieczki do Drezna i Berlina ), w którym będą odbywać praktykę. Pozwoli

na przełamanie barier i schematów w kontaktach z inną kulturą i obyczajami. Pobyt umożliwi

doskonalenie znajomości języka niemieckiego oraz nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z

wielu krajów Unii Europejskiej oraz z firmami zagranicznymi w celu zatrudnienia lub

nawiązania współpracy. Uczestnicy stażu otrzymają wiele certyfikatów i uprawnień, które

przyczynią się do zwiększenia ich szans na podjęcie satysfakcjonującej pracy.

W Polsce praktyki odbywają się najczęściej w zakładach typu zamkniętego (sanatoria,

szpitale, bursy, domy dziecka), natomiast oferta partnera dotyczy zakładów typu otwartego

(hotel, restauracja, firmy cateringowe itp.). Uczniowie w ramach stażu poznają kuchnię

charakterystyczną dla Niemiec oraz obsługę gości w obiektach świadczących usługi

gastronomiczne.

Roman Paczkowski