Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W dniach od 29 maja do 02 czerwca gościliśmy w szkole przysposabiającej do pracy panią Betul Sarcak z Turcji, która przyjechała do Polski w ramach programu Erasmus+job shadowing. W trakcie pobytu wymieniane były doświadczenia nt. pracy z młodzieżą z dysfunkcjami intelektualnymi. Gościni uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych, przybliżyła kulturę i język swojego kraju oraz czynnie uczestniczyła w życiu szkolnym. Wizyta pani Betul spotkała się z życzliwym przyjęciem, zaś międzynarodowa wymiana doświadczeń służyła zarówno uczniom, jak i nauczycielom.