Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Praktyki zagraniczne

PRAKTYKI W HISZPANII – wrzesień’ 2021

INFORMACJE – czytaj więcej
RELACJA Z PRAKTYK czytaj więcej


PRAKTYKI W NIEMCZECH – WRZESIEŃ 2020 r.

czytaj więcej

„Europejska praktyka kluczem do sukcesu” – 

praktyki w Niemczech w roku szkolnym 2019/2020

  czytaj więcej


Praktyki w Niemczech – wrzesień 2018 r.     galeria

Zagraniczne praktyki w Zespole Szkół  nr 2 ?Hubala? w Aleksandrowie Kuj. z Erasmusem+

Przyszli gastronomowie, obecnie uczniowie Zespołu Szkół nr 2, wrócili pod koniec września 2018r. z 4-tygodniowych praktyk zawodowych z Niemiec. Była to kolejna taka wyprawa. Wyjazdy na praktyki zawodowe za granicę w Zespole Szkół nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego ?Hubala? to efekt skutecznego sięgania po programy umożliwiające takie wyjazdy, a konkretnie przygotowanie takich projektów, by miały szansę na pozyskanie funduszy na wyjazdy.

 Zagraniczna praktyka zawodowa paszportem do pracy? – to tytuł projektu, który został zatwierdzony do realizacji w ramach akcji – Mobilność Edukacyjna Programu ERASMUS+ w roku szkolnym 2017/2018.  Zespół Szkół nr 2 im. Mjra H. Dobrzańskiego ?Hubala? już po raz czwarty otrzymał grant na wyjazdy naszych uczniów na zagraniczne 4-tygodniowe praktyki (trzy do Niemiec, jeden do Anglii). Przyznana obecnie kwota dofinansowania to ponad 32 tys. euro. Projekt ten dotyczył  wyjazdu na miesięczną  praktykę-staż uczniów II i III klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych do Niemiec. Wszystkie projekty miały szanse realizacji dzięki działającemu przy szkole Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala”, które jest beneficjentem. Obecny projekt był realizowany przy współpracy z niemiecką firmą  VITALIS z Lipska . Koordynatorem projektu był nauczyciel – Roman Paczkowski. W stażu wzięło  udział 14 uczniów, grupie towarzyszył 1 opiekun. Wyjazd i pobyt w Niemczech dla uczniów był całkowicie bezpłatny.  Staż / praktyka stanowi integralną część szkolenia zawodowego i ma na celu rozwój zawodowy uczestników. Udział w zagranicznej praktyce umożliwił  nabycie praktycznych umiejętności. Dodatkowo wyjazd zagraniczny pozwolił  porównać poziom wiedzy uczniów z oczekiwaniami stawianymi przez zagranicznych partnerów. Wyjazd ten miał  również na celu poznanie kultury kraju, w którym będą odbywać praktykę. Partner niemiecki przygotował bogaty program kulturalny, m.in. wycieczki do Drezna, Berlina. Mamy taką nadzieje, że pozwoliło to przełamać bariery i schematy w kontaktach z inną kulturą i obyczajami. Pobyt umożliwił doskonalenie znajomości języka niemieckiego oraz nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z wielu krajów Unii Europejskiej oraz z firmami w celu zatrudnienia lub nawiązania współpracy. Oprócz tego dla wielu uczniów był to pierwszy zagraniczny wyjazd. Ponadto uczestnicy stażu otrzymali wiele certyfikatów i uprawnień, które przyczynią się zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy.

Nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych liczą, że odbycie praktyki zagranicznej zwiększy  szanse zatrudnienia uczniów. W Polsce praktyki odbywają się najczęściej w zakładach typu zamkniętego (sanatoria, szpitale, bursy, domy dziecka), natomiast oferta partnera dotyczy zakładów typu otwartego. Uczniowie w ramach stażu poznali kuchnię charakterystyczną dla Niemiec oraz obsługę gości w obiektach świadczących usługi gastronomiczne.

Roman Paczkowski

 

Praktyki w Niemczech w roku szkolnym 2017/2018

Zagraniczna praktyka zawodowa paszportem do pracy - to tytuł projektu, który został zatwierdzony do realizacji w ramach akcji Mobilność Edukacyjna Programu ERASMUS+ w roku szkolnym 2017/2018. Hubal już po raz czwarty otrzymał grant na wyjazd uczniów na 4-tygodniowe...